Kunio-kun no Nekketsu Soccer League

くにおくんの熱血サッカーリーグ


Type Name Size CRC32 SHA1
PRG+CHR 4B5177E9 C29DA974D39A76B7D1134A81CADAF00B51208151
PRG TJC-NV-0 PRG 128k DEDDD5E5 61AB2DAC2439D27C559780878FF54759A2D62F7A
CHR TJC-NV-0 CHR 128k 72F2C864 EC69A64496547CCB0374446AA22409999A959DC9