Musashi no Ken: Tadaima Shugyou Chuu

六三四の剣 ただいま修行中


Type Name Size CRC32 SHA1
PRG+CHR 9D34EDC5 2DCC26DFCA2CF215AFCAB0C61D4252030E842CB1
PRG PP PP X3-007 32k 9FF0F634 D9C50E04D01C9D9C94460B71B449FF6C5C6C39D6
CHR C C C C X3-008 32k 23E2279E 63BA9FF2040654BF2FC2DCA5521839170234CC32