Morita Shougi

森田将棋


Type Name Size CRC32 SHA1
PRG+CHR 9E356267 9666209B62FCF572EA695BAA2B8979AD06E69CFD
PRG KKS-MC-0 PRG 128k EC47296D 8A8D9DAE0A48B2BDB4D35E4B7EB2370327BED5B8
CHR KKS-MC-0 CHR 8k 78862947 BE02E6E909544F1BADF0224752D247F0DA8A4DEC