GeGeGe no Kitarou 2: Youkai Gundan no Chousen

ゲゲゲの鬼太郎2 妖怪軍団の挑戦


Type Name Size CRC32 SHA1
PRG+CHR BDA8F8E4 863F9A554B050F9E0325B8F0F018B1A6AC55F079
PRG BANDAI KITAROP 128k 48F8D55E FA8B6AAF71534AB023BCD94FEFF9008A201542C0
CHR 128k 9D5CB85A 718B6946029C137C8F0130F4AC4AEF179460E852

Type Name Size CRC32 SHA1
PRG+CHR BDA8F8E4 863F9A554B050F9E0325B8F0F018B1A6AC55F079
PRG BA-87 ON1-2 PRG 128k 48F8D55E FA8B6AAF71534AB023BCD94FEFF9008A201542C0
CHR BA-87 ON1-2 CHR 128k 9D5CB85A 718B6946029C137C8F0130F4AC4AEF179460E852