Hoshi no Kirby: Yume no Izumi no Monogatari

星のカービィ 夢の泉の物語


Type Name Size CRC32 SHA1
PRG+CHR E4A7D436 BB71A65706F75DA8008A1BAC02ECAE06EA176F1F
PRG HVC-KI-0 PRG 512k 6CC62C06 3F78E47B3E38AEAEB99D1368F330C2326CE13E2E
CHR HVC-KI-0 CHR 256k CFD0615F 0B902089AD99A12E324A8FB86A25A13E1D59A9A7