Daikoukai Jidai

大航海時代


Type Name Size CRC32 SHA1
PRG+CHR FE3488D1 800AEFE756E85A0A78CCB4DAE68EBBA5DF24BF41
PRG KOE-QK-0 PRG 512k F4CD4998 058493B592FCAA7EB6E1615D2E55F32946BA0C61
CHR KOE-QK-0 CHR 128k 54BEF15B 3A4B5AC6F8D002676F6D24A0AE144AA098981E75